Danskerne får nye og mere retvisende ejendomsvurderinger i 2019

Ejendomsvurdering Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger i Skatteministeriet har udviklet et helt nyt ejendomsvurderingssystem. Det vil give mere retvisende, ensartede og gennemskuelige vurderinger af danskernes ejendomme og grunde. Systemet bliver taget i brug, så danskerne kan få nye vurderinger i 2019.

Ejendomsvurderingerne danner grundlaget for beskatningen af boliger i Danmark. En upræcis vurdering af en bolig – hvad enten den er for høj eller for lav – kan derfor betyde et upræcist beskatningsgrundlag for netop den boligejer.

Derfor vil regeringen tage det nye ejendomsvurderingssystem i brug, som Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) i Skatteministeriet har udviklet. Systemet kan give danskerne mere præcise, ensartede og gennemskuelige vurderinger af ejendomme og grunde.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at der nu endelig kan blive ryddet op på ejendomsvurderingsområdet.

”Danskerne betaler ret høje boligskatter, og derfor skal grundlaget for den skatteopkrævning naturligvis være til at stole på. Sådan har det ikke været de seneste år. Og derfor er jeg glad for, at vi i 2019 kan give danskerne de mere retvisende – og mere forståelige – ejendomsvurderinger, som de har krav på”, siger Karsten Lauritzen.

Det nuværende ejendomsvurderingssystem har vist sig udfordret på en lang række områder. Boligejernes vurderinger har generelt været for upræcise, uensartede og uigennemskuelige.

Derfor blev ejendomsvurderingerne suspenderet tilbage i 2013 – blandt andet på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen. Siden da har det været SKATs 2011-vurdering af ejerboliger og 2012-vurdering for erhvervsejendomme, som har dannet grundlag for opkrævningen af ejendomsskatterne.

Ekspertudvalget for Ejendomsvurdering (Engberg-udvalget) fik efterfølgende til opgave at udvikle et helt nyt ejendomsvurderingssystem. I september 2014 afleverede udvalget sin endelige rapport. Den viste blandt andet, at det er muligt at etablere et mere gennemsigtigt vurderingssystem baseret på bedre data og med afsæt i tidssvarende statistiske metoder. Rapporten indeholdt en prototype til vurderinger af ejerboliger samt forslag til en række principper for det fremtidige vurderingssystem.

Det arbejde er siden efteråret 2014 blevet videreført af Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger. Undervejs har ICE samarbejdet med ejendomsmæglerbranchen, realkreditinstitutter, banker og universiteterne med henblik på at udvikle nye vurderinger, der har en så høj kvalitet som muligt og lever op til markedets standarder.

Det er det arbejde, der er nu er så langt, at det nye ejendomsvurderingssystem kan tages i brug, så danskerne kan få nye vurderinger i 2019.

Skatteminister Karsten Lauritzen håber, at der er bred politisk opbakning til det nye vurderingssystem.

”Siden 2013 har det være en bunden opgave for den til enhver tid siddende regering at skabe mere retvisende vurderinger. Det er et problem, vi har haft til opgave at løse i fællesskab. Derfor håber jeg også, at en bred kreds af ansvarlige partier i Folketinget vil være med til at løse problemerne, så danskerne igen kan komme til at stole på deres vurderinger og grundlaget for deres boligskatter”, siger skatteministeren.

Læs udspillet Tryghed for boligejerne

Læs mere om, hvad udspillet betyder for boligejerne

Læs udspillet Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger

Besøg hjemmesiden nye-ejendomsvurderinger.dk


Tom Picano

Registreret revisor, Medlem af FDR - foreningen danske revisorer. Bestyrelsesmedlem i FDR.