Et bredt flertal i Folketinget har nu vedtaget Danmarks nye ferielov.

Samtidighedsferie for alle

Alle lønmodtagere og arbejdsgivere i Danmark skal nu til at lære reglerne om samtidighedsferie. Det er konsekvensen af den netop vedtagne nye ferielov, hvor der bliver indført samtidighedsferie pr. 1. september 2020. Ferien der optjenes fra 1. september 2019 til 1. september 2020 påvirkes imidlertid af overgangsregler, der følger med den nye lov, som du kan læse mere om nedenfor.

Ændringen fra optjening af ferie med løn til samtidighedsferie med løn, laver ikke om på antallet af feriedage, hvorfor der fortsat vil være ret til 25 dages ferie. Muligheden for at afholde ferien løbende er imidlertid nytænkning i dansk sammenhæng.

Tidligere kunne der gå op til 16 måneder til en lønmodtager havde mulighed for at afholde ferie med løn, men med de nye regler kan dette ske allerede fra dag 1.

De nye regler får særligt betydning for nyuddannede på det danske arbejdsmarked, men også indstationeret arbejdskraft til Danmark tilgodeses, da disse medarbejdergrupper ikke længere skal optjene ret til ferie med løn i et optjeningsår, der går forud for et ferieår. Derudover betyder reglerne også, at udstationerede lønmodtagere, der vender hjem til Danmark efter at have været ude af det danske feriesystem, kan afholde ferie med løn, når de vender hjem igen.

Overgangsregler

De nye regler indeholder økonomisk betydningsfulde overgangsregler, der har til hensigt at beskytte danske virksomheders likviditet i forbindelse med overgangen fra optjeningsferie til samtidighedsferie.


Tom Picano

Registreret revisor, Medlem af FDR - foreningen danske revisorer. Bestyrelsesmedlem i FDR.