Moms- og skattetjek er en ny forsøgsordning med opstart fra 1. januar 2018.

Med moms- og skattetjekket kan virksomheder få en revisor eller anden skattefaglig rådgiver til at hjælpe med grundlaget for indberetning af moms og skat.

Helt konkret indebærer moms- og skattetjekket, at virksomheden kan få hjælp til at gennemgå en række udvalgte forhold og dermed sørge for, at de fejl eller mangler, som gennemgangen afdækker, bliver rettet forud for indberetning til SKAT. Hermed kan virksomheder blive betrygget i, at de oplysninger, de indberetter til SKAT, er korrekte.

Vejledning til virksomheder:

Hvis du ønsker at få udført et moms- og skattetjek, skal du kontakte en revisor eller skattefaglig rådgiver. Det er ikke en ydelse SKAT stiller til rådighed, og du skal selv betale for udgifterne til tjekket.

Når du får lavet moms- og skattetjek hos en revisor eller rådgiver, får du samtidig adgang til følgende hos SKAT:

  • Mulighed for fast hotline til særlig afdeling hos SKAT, der tager sig af henvendelser og sikrer fuld gennemsigtighed ved sagsbehandling
  • Proaktivitet fra SKATs side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse for manglende angivelse eller første rykker for manglende betaling
  • Tilpasning af SKATs kontrolplan i forhold til generelle kontroller
  • Mulighed for at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen
  • Mulighed for at SKAT ringer og forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning

Læs den udvidede beskrivelse af incitamenter

Når du har fået udført et moms- og skattetjek, skal du i samarbejde med revisor indsende en erklæring til SKAT. Information om indsendelse af erklæringen er endnu ikke tilgængelig.

Da der er tale om en forsøgsordning, vil ordningen blive evalueret. Deltagende virksomheder kan derfor blive kontaktet af SKAT, med henblik på en gennemgang af deres regnskab.

Hvis ordningen efter evalueringen gøres permanent, vil SKAT med mellemrum vurdere, om ordningen giver højere regelefterlevelse. Deltagende virksomheder kan derfor også fremover blive kontaktet af SKAT med henblik på en gennemgang af deres regnskab.


Tom Picano

Registreret revisor, Medlem af FDR - foreningen danske revisorer. Bestyrelsesmedlem i FDR.