Tom Picano

Registreret revisor, Medlem af FDR - foreningen danske revisorer. Bestyrelsesmedlem i FDR.